Haber Detayı
03 Ocak 2014 - Cuma 10:03
 
CEMAAT KONUSUNDA BAŞBAKAN ÜZERİNDE CİDDİ BİR MÜHENDİSLİK ÇALIŞMASI YAPILMIŞ
Köşe Yazarları Haberi


Toplumların ve kitlelerin analizini yaparak onları istenilen -ister meşru veya ister gayri meşru - yönde sevk etme çalışmaları "Toplum Mühendisliği" çalışmalarıdır. İster bu derin yapılar tarafından yapılsın, ister devletlerin yasal kurumları tarafından yapılsın fark etmez."Toplum Mühendisliği" kavramı piyasada bilenen ve belli zamanlarda çok sık tekrarlanan bir kavramdır."Birey Mühendisliği" kavramı ise pek bilenen ve üzerinde kafa yorulan bir kavram değil. "Birey Mühendisliği" kavramını kısaca tanımlarsak: Toplum Mühendisliğinde yürütülen faaliyetlerin bireye uygulanmışı hali diyebiliriz."Birey Mühendisliği" hedefindeki şahsın ilgi ve alakalarını, güçlü ve zayıf yönlerini, amaç ve hedeflerini, gücünün kaynağını, başarı ve başarısızlığının sebepleri vb. birçok özelliğini analiz ederek ona yönelik plan ve projelerini uygulamaya sokar."Birey Mühendisliği" Faaliyetleri her bireye değil, kilit konumda bulunan nadir kişilere karşı yürütülen faaliyetlerdir.Örneğin; Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül'ü karşıyı karşıya getirmek amacı ile her ikisine yönelik ayrı ayrı yürütülen faaliyetleri bu kapsamda değerlendirebiliriz."Birey Mühendisliği" çalışmalarından çok önemli bir tanesi çok uzun bir süre, Başbakana yönelik yürütüldü ve başarılı bir sonuç elde edildi.Ülkemiz çok uzun yıllar, Askeri ve sivil bürokrasi, medya patronları ve yöneticileri, sermaye sahipleri -holding sahipleri, iş adamları- ile üst düzey yöneticileri, yargı elitleri ve belli sayıdaki siyasetçinin oluşturduğu, güçlü dış bağlantılara sahip derin bir yapı tarafından arka planda yönetildi. Ön tarafta ise ülkeyi yönetiyor görünen siyasi partiler ve yasal kurumlar boy gösteriyordu.Tayyip Erdoğan'ın cesur ve kararlı duruşu, cemaatin lojistik desteği ile Ak Parti işte bu derin yapıyı sarstı ve ülke üzerindeki asker ve yargı vesayetini geriletti. -Ak Parti bitirdiğini zannededursun-.Bu derin yapı, uzun süre darbe planları yaparak, elindeki tüm imkânları seferber ederek, Ak Parti'yi çökertmeye ve cemaat ile kurduğu ittifakı koparmaya çalıştı. Bunun için askeri düzeyde hazırlanmış Ak Parti ve Gülen Cemaatini Bitirme planı en önemli hamlelerinden biriydi.Cemaat uzun yıllar yürütmüş olduğu çalışmalar sonucu, devleti çok iyi tanımış, devletin kilit noktalarını, ülkeyi gerçek anlamda yöneten derin yapıyı ve kodlarını iyi tespit etmişti. Bu yüzdende Cemaat, Ak Parti iktidarı boyunca yaşanılan süreçte, hayati önemdeki müdahaleler ve sağladığı lojistik destekle Ak Parti'ye karşı yapılan hamleleri boşa çıkarmış ve Ak Parti'nin bugün ulaşmış olduğu güce ulaşmasına zemin hazırlamıştır.Derin yapının beyin takımı, düşmanları olan Cemaati ve Ak Parti'nin ana güç kaynağı Tayyip Erdoğan'ı ciddi bir analize tabii tuttular.Bu inceleme sonucunda Tayyip Erdoğan'ın güce karşı zafiyetini tespit ettiler. Planlarını bu özellikleri üzerinde yoğunlaştırdılar.Cemaatin sağladığı lojistik destekle birçok hamlesi boşa çıkan, kritik planları deşifre olan derin yapının beyin takımı yeni ve çok kritik bir planı faaliyete soktu.Planın ilk aşaması; Tayyip Erdoğan'a gücünü kabul ettikleri ve geçmişi unutup geleceğe onun liderliğinde yürümek istedikleri yönünde telkinlerde bulunmak ve mesajlar vermekti. Bu sayede de polis operasyonlarının,derin yapının spor, medya, yargı, mit ve holdinglerdeki yapılanmasına ve aktörlerine ulaşmasını engelleyebilmekti.En önemli hedeflerioperasyonel gücü deşifre olan ve çöken derin yapının, tüm oluşum ve aktörleri ile çöküşünü engellemekti.Derin yapının beyin takımı,yürüttüğü bu faaliyetleri organize ederken. Çok akıllı bir hamle yapmış, Cemaatin bitmek bilmez bir iştah ile derin yapı ve aktörlerinden boşalan kurumlara ve kritik noktalara nüfuz ettiğini, bu nüfuzun nihai soncunun Ak Parti'yi ele geçirmek olacağı konusunda başbakanı ikna etmesi oldu.Cemaat ile Tayyip Erdoğan arasında güven bunalımı yaratmayı başaran derin yapının beyin takımı planın ikinci aşamasını faaliyete soktu.Planın ikinci aşaması, Cemaat ve Ak Parti ittifakını bozmaktı. Bu aşama çok kritik öneme sahip bir aşama idi. Çünkü Cemaat, Ak Parti'nin iktidarda kalması ve başarılı olması için tüm güç ve imkânları ile devreye girmişti.Cemaat, Ak Parti'ye en zor zamanlarında sahip çıkmış ve güçlenmesine yardımcı en önemli yapılardan biri olmuştu. Cemaat devlete ve kritik önemdeki bazı noktalara nüfuz ettiği ve emniyet teşkilatında hatırı sayılır bir güce kavuştuğu için derin yapının planlarını ve operasyonlarını boşa çıkarabiliyordu. Kısacası cemaat Ak Parti'nin gücünün en önemli lojistik kaynağı idi. Derin yapıda bunu tespit etmiş ve düşmanını alt etmek için bu lojistik kaynağı kesmeyi hedeflemişti.Derin yapının bu hamlesinde başarılı olmasına sebep olan en önemli etken,Cemaatin ölçüyü kaçırır derecede kadrolaşmave kendisi dışındaki yapı ve kişilere karşı güvensiz, onları dışlayıcı davranışlar ortaya koyması oldu.Tayyip Erdoğan kendi güçlenmesine paralel şekilde güçlenen cemaatten tedirgin olmaya başlaması, ipleri koparmaya ve hatalar zincirini birbirinin takip etmesini beraberinde getirmişti.Bunun sonucunda da Tayyip Erdoğan cemaatten çekinmeye, cemaatte Tayyip Erdoğan'dan umudunu kesmeye başladı.Cemaatin Tayyip Erdoğan algısı şu şekilde şekillenmeye başladı. Tayyip Erdoğan'ın faaliyetlerinin ana amacı, iktidarını sürdürmek ve kendi iktidarının devamını garantiye almak için olabildiğince güç devşirmek.Doğal olarak gücün merkezinde olmak isteyen kişilerin ve yapıların, başka güç odaklarına ve aktörlerine tahammülü olamazdı. Bu da beraberinde güç merkezleri arasında çatışmayı getirirdi.Cemaat ile Tayyip'in ilk ciddi karşı karşıya gelişi şike davasında oldu. Karanlık dünyanın ana örgütlenme mekânlarından biri spor dünyasıdır. O dünyanın serbest hareket alanı, etkilediği kitle ve sahip olduğu maddi olanaklar, derin yapılar için bulunmaz fırsatlar oluşturuyor.Türkiye'nin normalleşmesi sürecinde spor dünyasına da müdahale edilmesi gerekiyordu. Spor dünyasına müdahaleyi Başbakan engelledi. Şike yasasını yol arkadaşları, dava arkadaşları Abdullah Gül ve Bülent Arınç'ı ezme bahasına değiştirdi. Tayyip Erdoğan yapmış olduğu o müdahale ile hata yaptı ve hatasının bedelini, Gezi olaylarında ve daha sonraki her olayda spor dünyasındaki yapılanmayı karşısında bularak ödedi. Ödemeye devamda edecek.Daha sonra MİT davasında hedefte kendisi olduğu propagandasına kanan Tayyip Erdoğan cemaate karşı daha da bilendi. Bunun sonucunda da yasadışı yapılanmalara yönelik yapıldığı iddia edilentüm operasyonların önünü kesti. Hâlbuki basit bir mantık yürütülse yıllarca bu ülkede karanlık işler yürütülmüşse bunda MİT'in parmağının olmaması veya MİT'te de yapılanılmadığı düşüncesinin ne kadar yersiz olduğu anlaşılırdı. Tayyip Erdoğan MİT konusunda ki yanlış kararın bedelini de ROBOSKİ olayında aldatılması sonucu bir faciaya imza atarak ödedi. Derin yapının beyin takımı istediklerine kavuşmuş Cemaat, Tayyip Erdoğan ittifakını yaralamıştı. Artık KCK operasyonları vb. her operasyon cemaat operasyonları olarak lanse edilmeye başlanmış, ülkede geçmişte yaşanan operasyonların tümünün arkasında cemaat olduğu propagandası yayılmaya başlamıştı.Sıra son hamleye gelmiş, Cemaatin bel kemiği olan dershaneler kaldırılarak, Cemaate büyük bir zarar verilecek. Bu hamleye karşı Cemaatin yapacağı karşı saldırı ile Tayyip Erdoğan Cemaat çatışması geri dönülmez bir şekilde alevlenecekti.Tayyip Erdoğan'ın Dershanelere yönelik hamlesi Cemaatin bel kemiğini kırmaya yönelik bir hamle idi. Cemaat tüm yapılanmasının omurgasını Dershane sistemi üzerine kurmuştu. Dershanelerin Kapanması Cemaatin on binlerce mensubunu işsiz bırakacak. Cemaatin onlarca yıl boyunca kurduğu mekanizmayı felç edecekti. Cemaat doğal olarak bu hamle karşısında, savunma ile birlikte karşı saldırı yapma arayışlarına girdi.Eski derin yapının istediği olmuş. Cemaat ile Tayyip Erdoğan arası onarılmaz bir şekilde bozulmuştu.Şimdi sıra Cemaate karşı eski derin yapı ile Ak Parti ittifakını sağlamaktı. Tayyip Erdoğan Cemaatin gücünü bertaraf etmek için Balyoz, Ergenekon vb. operasyonlarda pasif duruma getirilen derin yapı ile uzlaşma arayışlarının ilk işaretlerini vermeye başladı.Süreç çok tehlikeli bir hal alıyor. Şimdi eski imtiyazlılar ve derin yapının aktörleri tekrar kendilerine gün doğmasının sevincini yaşıyorlar. Yaşamış oldukları acının bedelini önce Cemaatten, daha sonra Ak Parti ile diğer İslami kesimlerden almak için gün sayıyorlar.Bizim saf Müslümanlar ise ne yapıyor geçmişten devir aldıkları Lider Tapıcılığı ve yaşanan olumsuzluklarda suçluyu hep dışarda arama hastalıkları tekrar nüksetmiş. Birbirlerini yiyip duruyorlar.Kendi aralarındaki çatışmanın kime yaracağını hesap etmeden, biri Liderimizi yedirmeyiz de yedirmeyiz, diğeri de yapımızı çökertmeyiz de çökertmeyiz, naraları eşliğinde kılıçlarını kuşanıyorlar.Müslümanalar arasında fitne fesat ayyuka çıkmış durumda.Burada Tayyip Erdoğan'ın kendine gelmesi ve kapıldığı gücün şehvetinden bir an önce sıyrılması gerekiyor.Acilen dinlenmeye çekilip, belli bir süre her şeyi gözden geçirmesi gerekiyor. Özellikle Cemaat konusunda kendi üzerinde mühendislik çalışması yapan yakın çevresini-Cemil Çiçek başta- tespit etmeli.Yaptıklarının bu ülkede yıllarca inançlı kesimlere kan kusturmuş olan yapı ve aktörleri akladığını görmesi gerekiyor.Yola çıktıklarını yolda buldukları ile değiştirmeye başladığını görmesi gerekiyor. Yola çıktığı gün kendisine arkasını dönenlerin, onu Amerika projesi olarak görenlerin(bazı İslami cemaatler dâhil)bugün iktidar nimetinden istifade etmek için çevresini kuşattığını görmesi gerekiyor.Bazı İslami kesimlerin Ak Parti ile cemaat arasındaki işbirliğini kıskanıp, iktidar nimetinden hep onların istifade edeceği korkusu ile fitne fesat çıkardığını bilmesi gerekiyor.Cemaat ile kurduğu geçmiş ilişkinin ölçüsüzlüğü gibi bugün ki karşı çıkışınında ölçüsüz olduğunu görmesi gerekiyor.Ülkeyi dönüştürme potansiyeli olan Milli Görüş camiasını etkisizleştirdiği gibi ve şimdide ülkeyi dönüştürme potansiyeli olan diğer bir İslami Cemaati etkisizleştirmek üzere olduğunu görmesi gerekiyor.Aşırı bir güç yüklemesine maruz kaldığını ve artık bunu taşıyamadığını görmesi ve gücünü yakın çevresindeki güvendiği liderler ile paylaşması gerekiyor.Ak Parti'yi kendisinden sonra hiçliğe mahkûm ettiğini, kendisi dışındaki lider adaylarını zaafa uğrattığını, ezdiğini, silikleştirdiğini, Ak Parti'nin güçlü bir kurumsal kimliğe kavuşmasını engellediğini, kişisel karizması altında kalan Ak Parti'nin cılız kaldığını fark etmesi gerekiyor.Özellikle ustalık döneminde seçtiği bakan, milletvekili ve belediye başkanı seçimlerinde hata ettiğini ve hak etmeyen bir çok kişiyi milletin başına bela ettiğini görmesi gerekiyor.İslami kesime ait sivil toplum örgütlerini Suriye savaşında taraf haline getirerek, onları oradaki kirli savaşın taşeronu konumuna sokarak, onların sivil kimliğine zarar verdiğini görmesi gerekiyor.Gelecekte Türkiye'deki İslami hareketi-Milli Görüş, Cemaat ve ilerde diğerleri- bitiren lider olarak tarihe geçeceğini bilmesi gerekiyor.Devlette işleyişinde aslında ciddi anlamda hiçbir şey değiştirmemişken(Protokolde Genelkurmay başkanın 3. sırada olması, Askerlerin ve yargının her türlü devlet denetiminden muaf olması vb. gibi) İslami kesimin yıllarca emek sarf ederek elde ettiği kazanımları tasfiye etmesinin yaratacağı sıkıntıları görmesi gerekiyor.Türkiye'deki inançlı kesimi sadece kendisine mahkûm etmesinin, kendisinden sonra yaratacağı kaosu ve olumsuzlukları görmesi gerekiyor.Özellikle son zamanlardaki ordu, MİT vb. kurum ve kuruluşlar ile şahıslara kumpas kuruldu söyleminin en önce kendisini gayri meşru pozisyona koyacağını bilmesi gerekiyor.İslami kesime sesleniyorum! Titreyip kendiniz gelin bu içine girdiğiniz hâl hâl değil, gittiğiniz yol yol değil, ne oluyor size azıcık dünya iktidarı gördünüz hemen birbirinizi yemeye başladınız.Dünya nimeti başınızı döndürmüş Ahiretinizi unutmuşsunuz. "Rabbena hep bana" felsefesini ilke edinmişsiniz. Dünyaperestler ile dünya menfaati için yarışıyorsunuz.Adaleti rafa kaldırmış sizden olmayan herkesi mağdur ediyorsunuz.Allah'ım Şahit ol! ben bu kendini dünya nimeti için satan, tek gayesi dünya makam mevki ve nimetinden pay elde etmek olan, bu işlerine de senin dinini alet eden kişilerden beriyim.
Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör:
 
Etiketler:
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Bizim Gazete
Alıntı Yazarlar
Anketler
Şanlıurfa Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları başarılı mı?
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Özlü Sözler
Bilginin mürekkebi, şehidin kanından kutsaldır


Hz. Muhammed
Bir Hadis
İslâm, güzel ahlâktır.


MEVLANA (R.A)
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı