Haber Detayı
16 Ocak 2018 - Salı 13:16
 
DİŞ FAKÜLTESİ AÇILIYOR
Diş Fakültesi kurulacağını ve gelecek yıldan itibaren bu bölüme öğrenci almaya başlayacaklarını belirten Rektör Taşaltın, Yeterli desteği buldukları takdirde Hukuk Fakülteside açmayı düşündüklerini söyledi.
Sağlık Haberi


Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın 2017-2018 yılı Eğitim Öğretim Değerlendirme Toplantısı düzenledi.

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampusu Rektörlük binasında yapılan toplantıya Şanlıurfa’da görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcilerinin yanı sıra Tıp Fakültesi Başhekimi Emre Akkuş’da katıldı.

Merak edilen birçok konuya açıklık getiren Rektör Taşaltın yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Harran Üniversitesi, bünyesindeki; Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri, Koordinatörlükler ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile nitelikli bireyler yetiştirerek eğitimde kaliteyi arttıracak ve bölge kalkınmasına katkı sağlayacak eğitim ve araştırma faaliyetleri ve toplumsal içerikli hizmetleri ile bölgede önemli bir yere sahiptir. 

Yüksekokul ve fakültelerde eğitim-öğretim kalitesinin arttırılması ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin ivme kazanması amacıyla; bu birimlerdeki mevcut öğretim elemanı ve altyapı ve fiziksel yetersizliklerin giderilmesi için çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. Bu bağlamda; Osmanbey Kampüsündeki Rektörlük binamıza taşınılmış,  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yeni binaya kavuşturulmuş, Mühendislik Fakültesi ek binası inşaat çalışmaları başlamış, Tarımsal Otomasyon Merkezi Projesi ve Veterinerlik Fakültesi bina ihale işlemleri başlatılmıştır. Yeni binası ile Ekonometri bölümüne öğrenci alımına hazırlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kontenjanlarının tam doluluk oranları ile bölgede önemli istihdam alanlarına hizmet vermektedir.  

Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi; 2017-2018 Eğitim-Öğretim dönemi itibariyle, 4’ü aktif toplamda 8 bölüm ile “Şarkiyat ve Dil Temalı Gelişim” ile diller üzerine ihtisaslaşmış bir fakülte olarak, eğitim bilimlerinde tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başlamıştır. Bu durum; 1000’i aşkın müracaatla bölgede eğitim bilimleri alanında önemli bir yere sahip olan lisansüstü eğitim programının önemini ve tercih edilebilirlik düzeyini göstermesi bakımından önemlidir. İngilizce Öğretmenliği ve Matematik Öğretmenliği lisans programları müracaatı ile bölgede önemli bir ihtiyacı karşılamaya hazırlanan Eğitim Fakültesi; öğrenci ve eğitimcilerin eğitimi ihtiyacını büyük ölçüde karşılamaya devam etmektedir.

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi; sayıları 200’e yaklaşan Yabancı Uyruklu ve 500 civarında lisansüstü öğrencisiyle gerçekleştirdiği aktif eğitim-öğretim ve sosyal etkinlikleri ve fiziksel koşullardaki iyileştirme çalışmaları ile birlikte; bilimsel nitelikli faaliyetlerini hızla artırarak, 2018 yılı içerisinde de bu faaliyetlerini artırarak sürdürmeyi ve lisans bölümleri (Arap Dili, İngiliz Dili, Moleküler Biyoloji ve Genetik) ve lisansüstü program (Arkeoloji, Sosyoloji) sayılarını arttırarak aktif, nitelikli ve başarılı Fakülte misyonunu hedeflemektedir. Özellikle son dönemlerdeki yabancı uyruklu öğrencilerin Harran Üniversitesi’ndeki yoğunluğu; Üniversitenin uluslararasılaşma düzeyini öne çıkartan ve evrensel bir anlayışla yabancı uyruklu öğrencilere eğitim kapılarını açan bir bakış açısına sahip olduğunu ortaya koyması açısından önemlidir. 

Harran Üniversitesi büyük bir hızla nitelikli eğitimle birlikte bilimsel faaliyetlerini sürdürerek; bir yandan eğitimde kaliteyi artırarak başarılı ve istihdam düzeyi yüksek öğrenci mezun edebilmek, diğer yandan yeni fiziksel imkânları ile birlikte vizyonu geniş ve bilimsel altyapısı güçlü bir Üniversite konumunu sürdürmek hedefini özellikle sosyal bilimler alanında; İşletme ve Kamu Yönetimi anabilim dalı doktora programını aktif hale getirebilme çabası ile benimsemiş ve İşletme programı doktora ilanına çıkmıştır.

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bünyesinde 2011 yılında çalışmalarına başlanan ve 08-10 Mart 2015 tarihlerinde MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Dış Değerlendirmeye tabi tutulan İnşaat Bölümünün, değerlendirme sonucunda MÜDEK Akreditasyonu almaya hak kazanması ile birlikte; bölümün normal ve ikinci öğretim lisans programları 5 yıl süre ile akredite edilmiş ve söz konusu programlardan mezun olan öğrencilere verilecek EUR-ACE Etiketli Sertifika ile alacakları diplomaların Avrupa ve Amerika’da geçerliliği sağlanmıştır. Ayrıca Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendislik Bölümleri de MÜDEK akreditasyon çalışmalarına devam etmektedir. Mühendislik bilimlerinde; Harita Mühendisliği bölümünün açılması ve Endüstri Mühendisliği bölümü öğrenci alımı çalışmalarının devam etmesi ile birlikte 2018 yılı başarı hedefleri genişlemiştir.

Türkiye’nin altıncı Ziraat Fakültesi sıfatı ile 1978 yılında kurulan Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tarımsal ihtiyaçlarını hemen her yönüyle karşılamayı kendisine temel amaç edinmiş bir Fakülte olarak; yarı zamanlı iş imkanlarıyla öğrencilerini mezuniyet sonrası istihdama dâhil etmeyi amaçlayarak ve bunu etkin “işyeri uygulaması programlarıyla destekleyerek eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiştir.

Bu bağlamda, çeşitli alanlarda GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca ortak yürütülen proje çıktılarının bölgenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına cevap vermeye başlaması ile birlikte, iyi proje örneklerinin yayılım gösterme zarureti hassasiyetle ortaya çıkmıştır. Eş finansman yöntemi ile yürütülen; Zeytin Fidancılığı, Zeytinyağı, Üzüm, Nar, Menengiç ürünleri ve Enerji Verimliliği projelerimizin yüksek düzeyli ürün çıktısı yaratması ve Akreditesi yapılmış Merkezi Laboratuvarımızda analiz çalışmalarının kalite ve verimliliği arttıracak şekilde devam etmesi bu tablonun önemli bir göstergesi olmaya devam etmektedir.

Üniversite bünyesinde Hukuk Fakültesi’nin kurulması amacıyla gerçekleştirilen müracaat aşaması ise bölgeye katacağı değerin heyecanı içerisinde sonuç beklemektedir. Diğer yandan, Diş Hekimliği Fakültesi’ne öğrenci alımı müracaatının yapılmış olması bölgeye eğitsel ve sağlık sektörü açısından yeni bir soluk oluşturacaktır. Üniversitenin farklı birimlerinden öğrencilere bilimsel hazırlık başta olmak üzere, çeşitli uygulamalar yoluyla yabancı dil eğitimini başarıyla vermeyi kendisine hedef edinmiş bir birim olan Harran Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu HARÜSEM aracılığıyla toplumsal içerikli dil programlarına hız kesmeden devam etmiştir.  

Sağlık Bilimler Enstitüsü, 205 mevcut öğrencisi, 240 mezunu, 26 Anabilim Dalı ve 30 Lisansüstü Programı ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden 3 aktif doktora programı ile sağlık alanında akademik personel yetiştirerek bölgenin eğitim kapasitesine ve bölge kalkınmasına katkıda bulunmaya devam etmektedir. 1150 öğrencisi, 811 mezunu ve aktifte 5 doktora programı ve tematik alanlardaki 100/2000 YÖK Doktora Bursu kabulü ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Sosyal Bilimler Enstitüsü, 43 yabancı uyruklu öğrenci sayısı ve 8 tezsiz programı ile en fazla tercih edilen Bölge Enstitüleri arasında yer almaktadır.

Harran Üniversitesi’nde MYO’ların iş piyasaları ile olan entegrasyonları da başarılı bir görünüme sahiptir. Nitekim; TİGEM-Ceylanpınar MYO 3+1 Modeli ile Ziraat ve Mühendislik Fakültesinin uygulamaya koyacakları 7+1 Modeli (İntörn Mühendislik) Harran Üniversitesi açısından önemli başarılara örnek oluşturmaktadır. Böylece, Halfeti ve Harran Meslek Yüksekokulu ile sayısı 13’e ulaşan Üniversitemiz Meslek Yüksek Okulları, iyi olduğu sahada müfredat (veya modül) geliştirerek, bunu marka olarak pazarlamayı amaçlayan başarılı bir performansa sahip olarak piyasanın ara eleman ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir.

Harran Üniversitesi bünyesinde TEKNOPARK ile farklı sektörlerdeki eğitimci, akademisyen ve araştırmacıların çalışmalarına esas teşkil etmek ve böylece üniversite-sanayi işbirliğini artırmak amacıyla oluşturulan ve küresel sürecin en önemli araştırma türünü oluşturan AR-GE çalışmalarına katkı sağlama misyonunu başarıyla gerçekleştiren araştırma merkezleri; bölgede faaliyetlerine devam etmektedir.

Üniversite bünyesinde kurulan HÜBTAM Merkezi Laboratuvarı, Kalkınma Bakanlığı’ndan alınan proje desteği ile 2016 yılının sonundan itibaren yeni ve teknolojik donanımlı binasında tüm iç ve dış paydaşlara hizmet vermeye başlamış ve Üniversite, kamu ve sanayiye yönelik analiz ihtiyaçlarını bölgede büyük ölçüde ve önemli maliyet tasarrufları ile karşılama misyonunu üstlenmiştir. İsot araştırma laboratuvarı, pamuk araştırma laboratuvarı, fitoterapi araştırma laboratuvarı, tıbbi ve aromatik bitkiler araştırma laboratuvarı Merkez bünyesinde faaliyet gösteren ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayan birimler arasında yer almaktadır.

Türkiye’ de yer alan tüm Üniversite, Sanayi, Kamu ve Özel Kuruluşlar ile potansiyel girişimcilerin yararlanabileceği Kalkınma Bakanlığı’nın desteği ile Harran Üniversitesi’nde hayata geçirilen GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAPYENEV), Türkiye’de Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Tematik Başlığı’nda kurulan ilk ve tek merkez olması bakımından büyük öneme sahiptir.

Harran Üniversitesi bünyesindeki Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ise; Türkiye Üniversitelerinde okumak isteyen yabancı öğrencilere ve diğer talep sahiplerine Türkçe dilini öğretmek amacıyla kurulmuş ve çok sayıda dil kursu gerçekleştirmiştir. Mevcut durumda; Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bursuyla dil kursları düzenlemekte ve sayıları 5000 (beş bin) yaklaşan kursiyere eğitim vermektedir.

Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü; 2015 yılından itibaren araştırma odaklı bir yönetim anlayışının benimsendiği ve akademik ve mali süreçlerin araştırmacıların bilimsel etkinlik düzeylerinin artırılması yönünde yeniden yapılandırıldığı bir bakış açısı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkez ile Proje başvuruları tüm proje türleri için 7/24 yapılabilir, hızlı, etkin, şeffaf ve hesap verilebilir bir yapıya dönüştürülmüş ve manipüle edilemeyecek şekilde Üniversite projeleri güvence altına alınmıştır. Araştırma-Geliştirme Destekleme yelpazesini gerçekleştirdiği çeşitli mevzuat düzenlemeleri ile genişleten HÜBAK, Harran Üniversitesi akademik personeli ile birlikte öğrencilere yönelik desteklerini hayata geçirmiş ve gücünü yeni kurulan Harran Üniversitesi Proje Destek Ofisi ile arttırmıştır.   

Harran Üniversitesi bünyesinde; Eğitim ve Öğretim faaliyetini en yüksek ve kaliteli bilimsel başarı düzeyini yakalayacak şekilde verebilmek ve bilimsel üretkenliği öğretim üyesi ve öğrenci kalitesini yükseltecek şekilde artırarak yüksek değerli toplumsal çıktılar elde edebilmek amacıyla Kalite Güvence Koordinatörlüğü oluşturulmuştur. Diğer yandan, Üniversite Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlanmış ve 2019 yılında Dış Değerlendirme Süreci için YÖK’e müracaatta bulunulmuştur. 2019-2023 Stratejik Plan çalışmalarının Kalite Koordinatörlüğü bünyesinde başlatılmış olması Üniversitenin geldiği noktayı göstermesi açısından oldukça önemlidir. “ diyerek sözlerini sonlandırdı.

MEHMET ER

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: DİŞ, FAKÜLTESİ, AÇILIYOR,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Bizim Gazete
Alıntı Yazarlar
Anketler
Şanlıurfa Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları başarılı mı?
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Özlü Sözler
Eğer ilerlemek isterseni her yere atılma. Merhem ve mum gibi ol. Diken gibi olma…


Hacı Bektaşı Veli
Bir Hadis
İslâm, güzel ahlâktır.


MEVLANA (R.A)
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı