Haber Detayı
01 Aralık 2020 - Salı 10:38
 
TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ TANITIM MAKALESİ
İlk Kuruluşumuz,1960’lı yıllarda yaşanan Kıbrıs bunalımı, savunma sanayi ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde, müttefik bile olsa yurt dışına bağımlı olunmasının güçlü ordu hedefine ulaşılmasında zorluklar yaşanmasına neden olacağını göstermiş, savunma gereksinimlerinin yerli imkânlarla karşılanmasının önemini net bir şekilde ortaya koymuştur.
Gündem Haberi


      Bu çerçevede;

-       1965 yılında, “kendi gemini kendin yap” sloganıyla “Türk Donanma Cemiyeti”,  

-       1970 yılında “milli havacılık sanayinin geliştirilmesi” amacıyla “kendi uçağını kendin yap” sloganıyla “Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı”,

-       1972 yılında “Türk Donanma Vakfı” (Türk Donanma Cemiyetinin kapatılması neticesinde kurulmuş olup, 1981 yılında ismi “Türk Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı” olarak değiştirilmiştir.)

-       Son olarak da 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında karşı karşıya kalınan ambargo neticesinde savunma elektroniği alanında dışa bağımlılığı azaltmak için “Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı” kurulmuştur.

Büyük Türk Milletinin bağışları ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin savunma sistem ve ürünlerinin modern teknolojiye dayalı olarak geliştirilmesi amacıyla kurulan söz konusu vakıfların 3388 Sayılı Kanun ile 26 Eylül 1987 tarihinde birleştirilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) kurulmuştur. Vakfımız 26 Eylül 2020 tarihinde kuruluşunun 33’üncü yılını kutlamıştır. 

TSKGV’nin Kuruluş Amacı; milli harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak üzere milletimizin maddi ve manevi desteğini sağlamak olarak belirlenmiştir.

Yönetimimiz

Vakfın Mütevelli Heyeti; Cumhurbaşkanı başkanlığında, Cumhurbaşkanı’nın görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı’ndan oluşmaktadır.

Mütevelli Heyeti’ne bağlı Vakıf Yönetim Kurulu’nda ise; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan BÜYÜKDEDE, Milli Güvenlik Kurulu Vali Genel Sekreteri Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit DÜNDAR ve Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap AŞÇI görev yapmaktadır.  

Vakfımızın Genel Müdür V. ise Tümgeneral (E) Sadık PİYADE’dir.

Tanıtım Faaliyetlerimiz

Vakfın en önemli tanıtım ve halkla ilişkiler aracı olan Fahri Tanıtım Kurulları (FTK); Türkiye’nin 81 il ve 836 ilçesinde, Türk Milleti ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında var olan gönül köprüsünü güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Türkiye çapında bir toplardamar gibi faaliyet gösteren FTK’lar; valiler ve kaymakamların fahri başkanlığında, bölgenin gönüllü ileri gelenlerinden oluşmaktadır.

Vakıf, etkin tanıtım faaliyetleri ile büyük Türk Milletinin teveccühünün kazanılması ve bağışların artırılması maksadıyla televizyon ve radyo kanalları için kamu spotları ve kısa filmler hazırlamaktadır. Kamu spotları ve kısa filmler, trenler, metrolar, kamu kurumları, 30 büyükşehir ve 51 il belediyesi ile askeri kurumlar da gösterime sunulmaktadır. Ayrıca Vakfın 33’üncü kuruluş yıldönümü olan 26 Eylül haftası ve takip eden haftalarda hazırlanan tanıtım filmleri ulusal televizyon kanallarında yayımlanmıştır. 

Kamu Spotları ve kısa filmlerin yanı sıra Outdoor TV’ler, sosyal medyada instagram ve twitter hesapları Vakfın aktif tanıtımı kapsamında kullanılmaktadır.

Bunun yanı sıra Vakfın görünürlüğünü artırmak maksadıyla;

- Vakıf tanıtım görselleri işlek caddelerde bulunan Vakfın sahip olduğu binalarının cephelerinde yayımlanmakta,         

- Milli, dini bayramlar ve özel günlerde sosyal medya hesaplarında görseller yayınlanmaktadır.

- Türkiye genelindeki 364 sanayi ve ticaret odası/borsa başkanlıkları, TOBB, TÜSİAD, Türkiye Noterler Birliği, PTT Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Vakfımızın kamuoyundaki görünürlüğünün artırılmasına ve tanıtım faaliyetlerine destek sağlamaları amacıyla koordinede bulunulmuştur.

- Ayrıca Türk Vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı ülkelerde Vakıf ve şirketlerinin tanıtılması amacıyla, Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla tanıtım faaliyeti yapılmaktadır. Buna ilave olarak yurt dışı temsilciliklerde FTK oluşturulması, büyükelçi ve konsoloslar ile Dışişleri personeline Vakıf ile VBO tanıtım brifingi verilmesi ve Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Dışişleri Bakanlığımızın belirleyeceği ülke ve bölgelerinde Vakıf tarafından görevlendirilecek personel tarafından tanıtım faaliyeti icra edilmesi konuları Dışişleri Bakanlığı ile de koordine edilmiştir.

Vakfımıza yapılan nakit bağışların geniş halk kitleleri tarafından daha kolay ve zahmetsizce yapılabilmesi maksadıyla; bankalar aracılığı ile yapılan bağışlara ilave olarak, tüm GSM operatörlerinde geçerli olmak üzere 1987 telefon numarasına “BAĞIŞ” yazılarak atılan her kısa mesaj (SMS) ile bağış uygulamasının yanı sıra Vakfın internet sitesinden kredi/banka kartı kullanılarak bağış yapılabilmektedir.

TSKGV, bağışçılarıyla var olan gönül köprüsünü güçlendirerek Vakfın nakit mevcuduyla beraber gayrimenkul sayısını da artırmaktadır. Böylelikle sahip olunan taşınmazların etkin bir şekilde yönetilmesi sayesinde elde edilen gelirleri büyütmeye, dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin projelerine aktarılacak fonu artırmaya yönelik gayretlerine devam etmektedir. 

Bağışçılarımızla var olan gönül köprüsünü devam ettirmek maksadıyla Vakfımıza bağışta bulunan bağışçılarımıza yaptıkları bağış karşılığı madalya ve berat belgeleri takdim edilmektedir. 

Vakfın etkin tanıtım faaliyetleri neticesinde çeşitli kuruluşlar tarafından Vakıf için bağış kampanyaları düzenlenmektedir. Vakıf tarafından söz konusu kampanyalar için gerekli koordinasyon sağlanmaktadır. 

IDEF Fuarına Yönelik Faaliyetlerimiz

Vakfın en önemli faaliyetlerinden biri de IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarını icra etmektir.  IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 1993 yılından itibaren iki yılda bir tekli yıllarda, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, TSKGV Genel Müdürlüğü yönetim ve sorumluluğunda düzenlenmektedir. IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarları, 1993-2019 yılları arasında 14 defa başarıyla icra edilmiştir.  IDEF Fuarları kısa sürede savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayii alanlarında önemli bir uluslararası tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu olmuş, katılımcı firma ve heyet sayısı itibarıyla dünyanın en büyük dört savunma sanayii fuarından biri olmuştur.

14’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2019; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, TSKGV Genel Müdürlüğü yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. organizatörlüğünde 30 Nisan-03 Mayıs 2019 tarihleri arasında, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenmiştir. IDEF 2019 Fuarına 71 ülke ve 3 uluslararası kuruluştan 151 heyete mensup 588 heyet üyesi ve 53 ülkeden 481’i yerli, 580’i yabancı, toplam 1.061 firma / firma temsilcisi katılmıştır. IDEF 2019 Fuarında Türk tedarik makamları tarafından 29 makama görüşme ofisi açılmış, görüşme ofisi makamları, heyetler ve katılımcı firmalar arasında 2.700 görüşme/stant ziyareti gerçekleşmiştir. Ayrıca fuar esnasında; 100 imza töreni, 9 toplantı, değişik güncel konularda 4 panel ve 8 sunum düzenlenmiştir. IDEF 2019 Fuarını 26 ülkeden 394 basın mensubu takip etmiştir. Fuar 96 ülkeden toplam 76.010 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Türkiye’nin bir dünya markası haline gelen “IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda elde edilen bu başarının artırılarak sürdürülmesi maksadıyla, 25-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek IDEF 2021 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı çalışmalarına devam edilmektedir.

Hisse Sahibi Olduğumuz Şirketler ve Vakfın Bağlı Ortaklıkları

TSKGV, her biri savunma sanayimizde önemli alanlarda faaliyet gösteren 6 Bağlı Ortaklığı (VBO) ve 8 İştiraki (Vİ) olmak üzere 14 şirkette doğrudan pay sahibidir. Bugün itibariyle Türk Savunma Sanayinin toplam satışlarının 42’sini gerçekleştiren VBO’nun doğrudan veya dolaylı olarak hisse sahibi olduğu yurtiçi ve yurtdışındaki şirketleri de dikkate aldığımızda, gelinen aşamada Vakıf toplam 61 şirkette doğrudan ve dolaylı olarak hisse sahibidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin silah ve sistemlerinin yenilenmesi veya modernizasyonu kapsamında ihtiyaç duyduğu kritik öneme sahip yerli, milli ve özgün sistemlerin ileri teknolojilerle temin edilmesi VBO’nun en büyük misyonu ve hedefidir. Bu çerçevede; 

ASELSAN A.Ş.: 1975 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme cihaz ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuştur. TSKGV’nin 74,2 hissesine sahip olduğu ASELSAN, özgün ürünleri ile sadece Türkiye’de değil, dünyada da bir elektronik devi haline gelmiştir. Faaliyetlerini Ankara’da Macunköy (Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanlığı), Gölbaşı (Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Sektör Başkanlığı) ve Akyurt (Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanlığı) olmak üzere üç ayrı yerleşkede sürdürmektedir. Şirket, Türkiye’de askeri ve sivil haberleşme sistemleri, aviyonik sistemler, elektronik harp ve istihbarat sistemleri, radar sistemleri, hava savunma silah sistemleri, entegre silah sistemleri, komuta-kontrol-haberleşme-bilgisayar-istihbarat sistemleri, seyrüsefer ve güdüm sistemleri, anayurt güvenliği sistemleri, siber güvenlik, mikro-elektronik, trafik sistemleri, deniz sistemleri, elektro-optik sistem ve ürünlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve imalatı, sistem entegrasyonu, modernizasyonu ile satış sonrası hizmetleri alanlarında teknoloji merkezi konumundadır.

TUSAŞ A.Ş.:  1984 yılında kurulmuştur. Şirket, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından uydu sistemleri ve insansız hava araçlarına kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye’nin teknoloji merkezi konumundadır. TSKGV, Ankara Kahramankazan’da bulunan şirketin 54,5 hissesine sahiptir.  

ROKETSAN A.Ş.: 1988 yılında kurulan ve Ankara Elmadağ ve Lalahan  yerleşkelerinde faaliyet gösteren şirket, roket, füze, hava savunma füze sistemleri, karadan karaya çok namlulu topçu roket sistemleri, hassas güdümlü mühimmat, uydu fırlatma ve itki sistemleri tasarım ve üreticisidir. Ayrıca Balistik Koruma Merkezindeki imalat ve Ar-Ge faaliyetleri ile yerli sanayi içinde öncü konumdadır. TSKGV, şirkette 55,33 paya sahiptir. 

HAVELSAN A.Ş.: 1982 yılında kurulan ve Ankara Mustafa Kemal Mahallesindeki yerleşkesinde faaliyet gösteren şirkette TSKGV 99,5 payla hissedardır. Şirket, yurtiçinde ve yurtdışında askeri kamu, özel sektör müşterileri için görev ve emniyet açılarından kritik sistemler geliştirmekte ve çözümler sunmakta, katma değerli, dünya çapında komuta, kontrol, bilgisayar, haberleşme, istihbarat, keşif, gözetleme (C4ISR) sistemleri, hava ve savunma sistemleri, deniz savaş yönetim sistemleri, simülatör ve eğitim sistemleri, hava komuta kontrol sistemleri, siber güvenlik sistemleri, enerji yönetim sistemleri ve yönetim bilgi sistemleri geliştirmekte, işletme ve bakım-onarım hizmetleri vermektedir.      

İŞBİR A.Ş: 1977 yılında Balıkesir’de kurulan şirket, alternatör, jeneratör, konvertör, elektrojen grupları, elektrik panoları tasarımı ve geliştirilmesi, üretimi, test ve kalifikasyonu faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirkette TSKGV 99,9 payla hissedardır.

ASPİLSAN A.Ş.:  Türk Silahlı Kuvvetleri’nin askeri pil ihtiyacını    karşılamak üzere 1981 yılında Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde Kayserili vatandaşların yaptıkları bağışlarla kurulmuştur. TSKGV, 98,3 payla şirkette hissedardır. ASPİLSAN, her türlü taşınabilir nikel-kadmiyum (Ni-Cd), nikel-metalhitrit (Ni-Mh), alkali, lityum batarya bloğu, nikel kadmiyum uçak akü hücresi ve komple uçak aküsü, endüstriyel amaçlı pil blokları, batarya şarj cihazları, laboratuvar test ve kontrol sistemleri alanlarında faaliyet göstermektedir.

VBO’nun Önemli Hedefleri, Türk ve Dünya Savunma Sanayindeki Konumları, Ekonomimize Katkıları

Gerek savunma sanayinde gerekse sivil endüstrilerde, kritik sistemlerin milli ve yerli olarak tedarik edilebilmesi amacıyla Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine önem verilmesinin, ülkemizin ekonomik ve güvenlik açılarından sürdürülebilirliğinde önemli bir kuvvet çarpanı olduğu değerlendirilmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Mütevelli Heyeti Başkanımız tarafından;

“Ülkemizde tasarlanabilecek, üretilebilecek, geliştirilebilecek hiçbir ürünün, yazılımın, sistemin acil durumlar haricinde kesinlikle dışarıdan hazır olarak alınmaması, gerekirse daha çok zaman harcanması, hatta gerekirse daha çok para harcanması, ama mutlaka kendi tasarımlarımızın, ürünlerimizin, sistemlerimizin geliştirilmesi, 

Türkiye’nin, savunma sanayindeki tüm stratejik ihtiyaçlarını kendisi tasarlayabilir, geliştirebilir, üretebilir ve bunların ihracatını yapabilir hale gelene kadar durulmaması, dinlenilmemesi ve gece gündüz çalışılması,

Son dönemde, sınırlarımız içinde ve dışında elde ettiğimiz pek çok stratejik başarıda, savunma sanayinde kat ettiğimiz mesafenin katkısı bulunduğu,

Savunma alanında güçlü ve bağımsız olmayan milletlerin, istikballerine güvenle bakabilmelerinin mümkün olmadığı,

Savunma sanayinde takip eden değil takip edilen; tüketen değil üreten; yeniye öncülük eden bir üst aşamaya artık geçilmesi gerektiği” direktifleri verilmiştir.

Bu direktiflerden hareketle,

Yerli, milli, özgün sistem ve ürünlerin geliştirilmesi ve bunların seri üretime dönüştürülmesi için kritik teknolojilerin olgunluk seviyelerinin yükseltilmesi,

İhraç iznine tabi kritik alt sistem ve bileşenlerin milli imkânlarla geliştirilmesi,

Tüm bunların en kısa sürede hayata geçirilmesi için insan kaynağının yetiştirilmesi,

Böylelikle yurtdışına bağımlılığın azaltılmasına yönelik Vakıf tarafından yönlendirmede bulunulmakta,

Bu çerçevede şirketlerimiz tarafından faaliyetler yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. 

VBO tarafından yurtdışı pazarların sayılarının artırılarak bu pazarlara yönelik özelleştirilmiş etkin organizasyon yapıları ile iş geliştirilmesine, bununla birlikte yurtiçinde ve yurtdışında uzun vadeli işbirliği alternatiflerinin oluşturulmasına, böylelikle ihracatın artırılmasına yönelik olarak da Vakıf tarafından yönlendirici olunmaktadır. Vakfın kuruluşundan 2019 yılsonuna kadar VBO tarafından toplam 66 ülkeye kümülatif olarak yaklaşık 19 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirilmiştir.   

Bu çerçevede Türkiye İhracat Meclisi’nin ihracat gelirlerine göre yaptığı şirket sıralamasında, 2019 yılında; TUSAŞ Türkiye’nin en büyük 27’nci, ASELSAN 81’inci ihracatçısı konumuna ulaşmıştır.    

2018 yılında Türkiye’nin ihraç ürünlerinin 1 kilogramının değeri 1,32 Dolar iken, bu değer savunma sanayi ürünlerinde 46,59 Dolar olarak kaydedilmiştir.  

Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığının 2023 yılında savunma sanayinde yerli katkı oranının 75 düzeyine çıkartılması hedefi ve savunma sanayinde tasarım ve üretim kabiliyeti olan yurt içi ekosistem oluşturma gayreti doğrultusunda, VBO’nun yanı sıra Vakfın doğrudan ve dolaylı olarak hisse sahibi olduğu ve sayıları giderek artan yüksek teknoloji şirketleri aracılığıyla faaliyetler yürütülmektedir.

Bunun yanı sıra Vakıf tarafından ileri teknolojilerin kazanılması ve modernizasyon amacıyla şirketlere yönelik sermaye artırımları yoluyla yapılan yatırımlar yoluyla da yerli katkı payının artırılmasında etkin rol oynanmaktadır.

Bu hedef doğrultusunda şirketlerimiz bugün itibariyle, 15 Teknokent ve 16 Ar-Ge merkezinde 10.000’e yakın çalışanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. VBO’nun fikri ve sınai mülkiyet haklarının sayıları da sürekli artış göstermektedir.

TSKGV’nin ekonomiye katkısı açısından incelediğimizde ise; Vakfımız, hisse sahibi olduğu şirketlerinin sağladığı istihdam, sürekli büyüyen ihracat hacimleri ve KOBİ’lere aktarılan iş payları ile, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanmaya devam etmektedir. 

VBO tarafından ana entegratör konumunun güçlendirilmesi, yurt içi alt yüklenicilerden azami ölçüde faydalanılarak ana faaliyet alanlarında iş ekosistemi oluşturulması ve teknolojinin tabana yayılması da odaklanılan önemli süreçlerden biridir. Böylelikle özellikle yurtiçinde dolaylı yoldan istihdama da destek verilmektedir.

2019 yılında Türk Savunma Sanayinin toplam satışlarının 42’sini, ihracatının 33’ünü gerçekleştiren VBO’nun toplam Ar-Ge harcamalarındaki payı ise 74 düzeyindedir. Türk Savunma Sanayindeki toplam istihdamın 29’unu VBO sağlamaktadır.

Dünyadaki en büyük 100 savunma sanayi şirketini satış rakamlarına göre sıralayan ve bu alanda en prestijli yayın organlarından biri olarak kabul edilen Defense News’in 2019 yılı sıralamasında; ASELSAN 4 sıra yükselerek 48’inci, TUSAŞ 16 sıra yükselerek 53’üncü sırada yer alma başarısını göstermiş, ROKETSAN 91’inci sırada, HAVELSAN ise 99’uncu sırada yer almıştır.

Bu bağlamda Türkiye sıralamada en fazla şirket bulunduran 4’üncü ülke olma konumuna ulaşmış, sıralamada yer alan 7 Türk şirketinden 4’ü VBO olmuştur. VBO arasından TUSAŞ 2’nci en büyük yükselişi gösteren şirket konumunu elde etmiştir. Türk şirketlerinin ilk defa listeye dâhil olduğu 2010 yılından bugüne kadar 6 Türk şirketi daha sıralamada yer almıştır. 

Odaklandığımız Yatırımlar

Balıkesir’de yerleşik İŞBİR ve Kayseri’de yerleşik ASPİLSAN’ın teknolojik yetkinliklerinin ve kapasitelerinin artırılması maksadıyla Vakfımızın sermaye artırımı yoluyla aktardığı kaynaklarıyla başlatılan yatırım faaliyetleri devam etmektedir.

ASPİLSAN’ın 2021 yılı içinde Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesinde tamamlamayı planladığı yeni yatırımıyla, yaklaşık 24.000 m2 alan üzerinde Türkiye’deki ilk lityum iyon pil üretim tesisi ülkemize kazandırılacaktır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması başta olmak üzere, elektrikli araç bataryaları, uçak aküleri, batarya ihtiyacı bulunan elektrikli ev aletleri, kesintisiz güç kaynağı sistemleri, telekomünikasyon sistemleri ve robotik sistemler gibi sivil sektör ve ülkemiz açısından kritik önem arz eden enerji depolama sistemleri de bu yatırımın önemli kazanım hedefleri arasındadır. Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı, Kuvvet Komutanları, Kayseri Valisi ve milletvekillerinin de katılımıyla 2 Ekim 2020 tarihinde temel atma töreni gerçekleştirilmiştir.   

Diğer taraftan İŞBİR’in, Türkiye’nin Ar-Ge ve yeniliğe dayalı ilk seri alternatör üreticisi haline getirilmesi ve alternatör dışında da ileri teknoloji ürünlerini geliştirebilecek kabiliyete ulaşması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda başta rüzgâr enerjisi santralleri olmak üzere yenilenebilir enerji alanında ihtiyaç duyulan alternatörlerin ve alternatörler dışında da ileri teknoloji ürünlerini geliştirilebilmesi hedefiyle, 25.680 m2 kapalı, 11.000 m2 açık alan olmak üzere toplam 36.680 m² üzerinde inşa edilecek bir tesis için yatırım süreci başlatılmıştır.  

VBO’nun Önemli Projeleri 

Yerli, milli ve özgün ürünler geliştirilmesi ve bunların seri üretime dönüştürülerek milli savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltmak için teknoloji olgunluk seviyelerinin yükseltilmesi, ihraç iznine tabi kritik alt sistem, bileşen ve ekipmanların milli imkânlarla geliştirilmesi için çalışmalara hız kesmeden devam edilmektedir.

Ülkemizin bekası için kritik önem taşıyan birçok projede kritik aşamalar tamamlanmış ve önemli ürünlerin envantere girişi sağlanmıştır. Bu projelerde, VBO tarafından da önemli görevler üstlenilmiştir.

Bazı örnekler vermek gerekirse; Akıncı İHA, Aksungur, Gökbey ve ATAK Faz-2 projelerinde uçuş denemeleri başarılı şekilde tamamlanmıştır.

Hizmete sunulan dördüncü MİLGEM (Milli Gemi) gemisi olan TCG Kınalıada platformuna Yeni Nesil Milli Savaş Yönetim Sistemi ADVENT entegre edilmiş ve ilk deniz seyir füzemiz ATMACA ile TCG Kınalıada’dan başarılı bir deneme atışı gerçekleştirilerek hedef tam isabet ile vurulmuştur. Sistemin geliştirme sürecinin tamamlanması için harp başlığı (ağırlığı 250 kg) ile yapılacak son bir test kalmış olup müteakip süreçte ise seri üretim çalışmalarına başlanarak teslimatlara 2020 yılsonunda başlanması planlanmaktadır.

Bununla birlikte ilk Hava-Hava füzemiz olan Göktuğ kapsamında geliştirilen Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin güdümlü atış testleri başarılı şekilde tamamlanmıştır.

HİSAR-A (Alçak irtifa) seri üretime hazır hale getirilmiş, HİSAR-O’nun (Orta irtifa) kısmi teslimatları tamamlanarak kullanıma alınmıştır.

KORKUT Hava Savunma Sisteminin 13 adedinin teslimatı tamamlanmış, deniz versiyonu Gökdeniz de hazır hale getirilmiştir.

HİSAR-A ve HİSAR-O ile edinilen birikimin aktarılacağı HİSAR-U-Siper (Uzun menzil) hava savunma füze sistemi için çalışmalara devam edilmektedir. Ülkemizi daha ileri seviyeye taşıyacak ileri teknolojiler kapsamında şirketlerimiz tarafından özkaynaklar kullanılarak geleceğin teknolojilerine yönelik daha birçok çalışmalar da sürdürülmektedir.

Kullanım sahasında şirketlerimize kesintisiz güç ve enerji sağlanması süreçlerinde önemli konumları olan İŞBİR ve ASPİLSAN tarafından da proje faaliyetleri hassasiyetle yürütülmekte, savunma sanayi ihtiyacının yerli ve milli olarak karşılanması amacıyla Ar-Ge ve yatırım faaliyetlerine devam edilmektedir.  

Savunma Sanayii Alanında Kariyer Yapmak İsteyen Gençlere Tavsiyelerimiz

VBO tarafından gelecekte ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının temin edilmesi için son dönemde kurulan eğitim organizasyonlarının etkinliğinin artırılması, bununla birlikte kurulan eğitim akademileri aracılığıyla çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerinin sağlanmasına devam edilmekte, bu alanda kendini yetiştirmek isteyen gençlerimiz için önemli fırsatlar sunulmaktadır.

ASELSAN tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile bir işbirliği protokolünün imzalanmasını müteakip kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2019 yılında faaliyete başlamıştır. Anılan Lisede Savunma Mekaniği ve Savunma Elektroniği alanlarında eğitimler verilmektedir.

TUSAŞ tarafından ise Milli Eğitim Bakanlığı ile Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imzalanmış, bu işbirliği protokolü ile Kızılcahamam Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ismi TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirilmiştir. Söz konusu lise sivil havacılıkta akreditasyon almak için başvurusunu yapmıştır. Anılan protokol ile Milli Muharip Uçak ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopterini hayata geçirecek teknisyenleri yetiştirilmektedir.  

Böylelikle savunma sanayinde çalışmak isteyen gençlerimizin lise döneminden itibaren sektöre adım atabilecekleri değerlendirilmektedir.

Vakıf şirketleri tarafından bu okullardaki başarılı gençlerimize ilerleyen dönemlerde staj, üniversite eğitimlerinde burs ve çalışma gibi imkânlar sağlanmaktadır.

Vakıf şirketlerinin faaliyetleri ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen ve staj / iş başvurusunda bulunmak isteyen gençlerimiz, şirketlerimizin web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden zengin ve doyurucu içeriklere ulaşabilecektirler.

Sonuç

Büyük Türk Milletinin teveccühü ile Vakfımızın kuruluşundan bugüne kadar yarattığı değerin ulusal savunma sanayine katkısının daha da artırılması ve Aziz Milletimizin bağışladığı tek kuruşun dahi heba edilmeden en iyi şekilde değerlendirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir.

Vakfımız, etkin tanıtım faaliyetleri aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk Milleti arasındaki gönül köprüsünü kuvvetlendirirken, hisse sahibi olduğu şirketlerinin etkin gözetimi ve yönlendirilmesine, aralarında işbirliğinin sağlanmasına odaklanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: TÜRKİYE, GAZETECİLER, CEMİYETİ, TANITIM, MAKALESİ,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Bizim Gazete
En Çok Okunanlar
En Son Eklenenler
Anketler
Şanlıurfa Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları başarılı mı?
Anketler
İstanbul Seçimini Kim Kazanır ?
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Beşiktaş
38
0
4
2
12
18
2
Fenerbahçe
35
0
4
2
11
17
3
Gaziantep FK
34
0
2
7
9
18
4
Galatasaray
33
0
5
3
10
18
5
Hatayspor
31
0
5
4
9
18
6
Alanyaspor
30
0
6
3
9
18
7
Fatih Karagümrük
27
0
5
6
7
18
8
Trabzonspor
27
0
5
6
7
18
9
Antalyaspor
25
0
6
7
6
19
10
Yeni Malatyaspor
24
0
6
6
6
18
11
Başakşehir FK
23
0
7
5
6
18
12
Sivasspor
23
0
5
8
5
18
13
Konyaspor
22
0
8
4
6
18
14
Göztepe
22
0
6
7
5
18
15
Kasımpaşa
22
0
7
4
6
17
16
Çaykur Rizespor
21
0
7
6
5
18
17
Gençlerbirliği
19
0
9
4
5
18
18
Kayserispor
16
0
10
4
4
18
19
MKE Ankaragücü
15
0
10
3
4
17
20
Denizlispor
14
0
10
5
3
18
21
BB Erzurumspor
13
0
11
4
3
18
Özlü Sözler
İyiliğe karşı kötülük hayvanlıktır…


Hacı Bektaşı Veli
Bir Hadis
İslâm, güzel ahlâktır.


MEVLANA (R.A)
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı