Yazı Detayı
25 Temmuz 2016 - Pazartesi 10:36
 
CEMAAT VE GİZLİ TEŞKİLAT
Prof. Dr.Musa Kazım YILMAZ
musakazimyilmaz@gmail.com
 
 

"Cemaat" kavramı Kur'an'ın 62. Suresi olan Cuma Suresinde geçen kelime ile anlam bakımından yakın ilişki içindedir. Cemaat, özelde Cuma günü, genelde de diğer günlerde Camide toplanan müminlere verilen bir isimdir. İslam tarihinde her caminin bir cemaati olmuştur. Başka bir ifadeyle yıldız gibi parlayan her âlimin etrafında bir cemaat oluşmuştur. Fakat fesat ve karışıklık zamanlarında bazen cemaat adı altında bir araya gelenler Müslümanları başka maksatlara yönlendirenler olmuştur. Askerlikten muaf olmak için Hacı Bayram-ı Veli'ye bağlılığını ilan eden binlerde sahte mürit gibi…
İslam tarihinde bazen de bir âlim, "cemaat" karakterine sahip olmayan bazı insanları bir araya getirmiş ve onları bir suç örgütü haline getirmiştir. Bunlar kendilerini cemaat ilan etseler de, artık onlar cemaatten çok örgüt ve gizli birer teşkilattırlar. Önce Hz. Ali'ye (r.a), daha sonra Emevi ve Abbasî halifelerine karşı gizlice teşkilatlanan hariciler, Simavna Kadısı Şeyh Bedrettin, Nizamiye medreselerinin öğretim üyelerine ve diğer İslam âlimlerine su-i kast tertip etmek maksadıyla kurulan Hasan Sabbah'ın teşkilatı [Haşhaşiler], böyle bir teşkilat karakterine sahip topluluklardır.
Bu gizli teşkilatların özelliği, gayri meşru bile olsa liderlerinin verdiği emri mutlaka yerine getirmeleri ve onun emrine asla aykırı davranmamalarıdır. Bir özelliği de, liderlerin aynı zamanda siyasî birer kişilik olmalarıdır. Camide ve tekkede dini vaazlar verirken, gizli mahfillerde tamamen siyasi konuşmalar yaparlar. Oysa dini cemaatin özelliği, her şeyden önce gizli olmaması, liderin hem özde hem de sözde İslam'a bağlı olması ve siyasetten uzak durmasıdır. Dini cemaatin lideri, Müslümanların dava geleneğinde, devletle savaşmak diye bir maddenin bulunmadığını bildiği için, zulüm dahi görse, hapse de girse, "Ben ehl-i dünyanın değil kaderin mahkûmuyum" der ve çilesini çekmeye rıza gösterir.
Günümüzde değişik adlar altında Nur cemaatleri tarikatlar birer cemaat halinde hayatiyetlerini devam ettiriyorlar. Bunlar birbirileriyle insani münasebetlerini devam ettirirler. Ama ilk başlarda o cemaatlerden birisi olarak Gülen hareketi, öteden beri hep kendisini farklı hissettirmeye çalıştı. Bu yüzden sırları ve bilinmeyenleri çok fazla olan bu topluluk, "Cemaat" ismini değil, "Örgüt" ve "Gizli teşkilat" isimlerini hak etmektedir.
İlk başlarda Türkiye'nin en popüler cemaati olan Nur cemaatinden olduğunu her fırsatta söylemiştir; fakat 1971 yılında Nurcularla birlikte hapse atılınca, hemen bir dilekçe vererek "Nurcu" olmadığını ilan etti. Bediüzzaman'ın ismini bile ağızlarına almayan fakat Nur talebelerinin desteğini almak için her mahfilde onun yolunda olduğunu tabanlarına anlattılar. Ne var ki, onun kitapları yerine kendi kitaplarının okunmasını merettiler.
Dini cemaatlerin en gizli halleri olan malî durumları o kadar kolay kontrol altına alınabilir ki, cumhuriyet tarihinde hiçbir dini cemaatin malî durumu, devlet için bir problem teşkil etmedi. Fakat bu örgütün mali kapasitesi, yüzlerce devletin ekonomik kapasitesinin çok üstünde bir seviyeye ulaşıp zamanla kontrol edilemez bir hal aldı.
ABD'nin bile sadece 48 ülkede üsleri ve askerleri varken, 100'den fazla ülkede 160'tan fazla okul açmak, her ülkeye "Zaman Gazetesi Temsilcisi" adı altında imam tayin etmek, Ülke içinde her vilayete imam atamak, yüzlerce dershane, okul, Üniversite, Banka Şubesi, lojistik nakliyat firmaları, kırtasiye ve konfeksiyon mağazaları v.s açmak, vatandaşlardan her yıl milyonları bulan kurban parası, ayrıca "Hz. Pygamber için kurban keselim" safsatasıyla öğrencilerden bile 10'ar, 20'şer, 50'şer TL para almak… Bütün bunlar, holdingleşmenin de ötesinde bir ekonomik büyüme anlamına geliyor. Nitekim bu ekonomik kapasiteyi fark eden yerli ve yabancı birçok holding onlara biat etmeye başlamıştı.
Buradan anlaşılıyor ki, ABD bile bu örgüt kadar para transferi yapamıyor. Peki, bu kadar büyük bir ekonomik kapasiteyi kim kontrol ediyor? Gülen'e her sorulduğunda, "Benim bu okullarla, Üniversitelerle v.s diğer kurumlarla hiçbir alakam yoktur. Vatanını milletini seven ve hiss-i semahatle hareket eden Anadolu'nun yiğit evlatları böyle bir milli ve dini hizmetin içine girmişler, bu okulları yapmışlar. Benim emekli maaşım, kitaplarımın telif ücreti ve ceketimden başka hiçbir mamelekim yok" diyordu.
Kimse "ABD'nin böyle bir teşkilattan hiç haberi yoktur" diyemez. Bu örgütün yurt dışındaki okullarında İngilizce öğretmeni olarak çalışan ABD'li öğretmenler, The Cemaatin ABD ile olan ilişkisinin güçlülük derecesini ortaya koymaktadır. Nitekim ABD, hiçbir zaman siyasal ilişki kuramadığı Kamboçya, Kuzey Kore ve benzeri ülkelere bu örgüt sayesinde ilişki kurmakta ve istihbarat toplamaktadır.
İşte 15 Temmuz 2016 gününde görüldüğü gibi, kendilerini halka "Cemaat" olarak lanse ettiren bu topluluk suç örgütü üretecek ve halkın üzerine bomba yağdıracak karakterde tehlikeli bir örgüt haline gelmiştir. O gece yaşanan bunca olaydan sonra örgütün lideri ve diğerleri, "Bizim cuntacılarla alakamız yok" şeklinde bildik sözler söyleyecekler ve söylüyorlar. Fakat örgüt gizli olduğu için bunu her zaman söylemişlerdir. Zira kimse demez, "ayranım eşidir."
Bunları diğer dini cemaatlerle lütfen karıştırmayalım. Çünkü bu teşkilata bağlı olan birisi o liderden bir suç işleme emri aldığı zaman hemen o emri eksiksiz yerine getirir. Diğer cemaatlere mensup olan insanlar böyle bir emri asla yerine getirmezler. Faraza cemaatin kanaat önderi, "Gidin falancayı öldürün" dediği andan itibaren işler değişir ve onun etrafında bir tek kişi bile kalmaz. Çünkü onları bir araya getiren sadece dini duygulardır. Dini cemaatlerin gizli ve çok gizli kodlarına sahip teşkilat yasaları yoktur.
Gülen cemaatinin yurt dışı imamlığını yapan bir zattan dinledim şunu söyledi:
"Gülen'in 'Tamponluk adamlar' prensibi vardır. Eğer kısmen de olsa cemaatin sırlarına vakıf olan bir eleman cemaatten ayrılırsa hoca onun için 'Bu adam tamponluktur' der ve işi bitirilirdi.
Yolda yürürken bir adam, fazla zarar vermemek şartıyla arabasıyla arkadan ona çarpar. Adam yere düşer ve yaralanır. Sonra çarpan adam onu arabasına alır ve hastaneye götürür; onun tedavisiyle uğraşır. Tedavi sonunda tekrar cemaate dönmesi sağlanır veya sağlanmaz. Birisi cemaatten ayrıldığı zaman hoca ona 'Bu tamponluk adamdır" derdi."
Gülen henüz ABD'ye gitmemişken ve 90'lardan önce bu işi yapıyormuş. Cemaatin yurt dışı imamlığını da yapan, sonra Gülen ile ciddi ihtilafa düşerek pasif görevlere getirilen bu arkadaştan bunu dinleyince inanamadım. Ama arkadaş doğruyu söylüyordu.
Mukayese sizde.

 
Etiketler:
Yorumlar
Diğer Yazılar
KURAN KURSLARINI KAPATMADIĞI İÇİN GÖREVDEN ALINAN VALİ
HALİFE MANSUR VE NUHADDİS EZHER ES-SEMMÂN
TÜRKİYE-ABD DOSTLUĞU VE ERDOĞAN
TERÖRÜ BİTİRMEK
ERDOĞAN’IN 15 TEMMUZDAN SONRA HALKI MEYDANLARDA TUTMASININ HİKMETİ
AK PARTİ, YENİ DÖNEMDE NE YAMALI?
ESED’İN EMRİYLE HAMA KATLİAMINA KATILAN BİR SUBAYIN İTİRAFLARI
SAYIN CUMHURBAŞKANI NE YAPMALI?
4+4+4’E YAPILAN BİR İTİRAZIN ÖYKÜSÜ
SON DARBE GİRİŞİMİYLE SAF DEĞİŞTİREN POLİTİKACILAR
BELLİ Kİ PEYGAMBER’İ TANIMIYORLAR
NUR TALEBELERİ YÜKSEK SESLE “EVET” DEDİLER
DÜNYANIN FANİLİĞİ
TÜRKİYE PRANGALARINDAN KURTULACAK
MÜSLÜMAN’IN VE ÜMMETİN GÜVENLİĞİ (2)
MÜSLÜMAN’IN VE ÜMMETİN GÜVENLİĞİ (1)
REFERANDUMDA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YANINDA YER ALMAK
MÜBAŞİR İSMAİL'İN ZEKÂSI
TRAMP NE YAPMAK İSTİYOR?
VALİ TARAFINDAN İMAMA VERİLEN ÖDÜL
İKTİDARIN 15 YILDA YIPRANMAMASI VEYA MUHALALEFETİN YERİNDE SAYMASI
ÜMMETİN VE FERDİN GÜVENLİĞİ
TÜRKİYE’DE HÜKÜMET OLMAK VE MÜHALİF OLMAK
BATI TÜRKİYEDEKİ TERÖRÜ NEDEN DESTEKLİYOR?
BİR SORU BİR CEVAP
RUS BÜYÜKELÇİSİNE YAPILAN SU-i KAST’IN ARKA PLANI
YANAN KUR'AN KURSU ÜZERİNDEN CEMAATLERE YAPILAN SALDIRILAR
ZÜHD VE TAKVA
BEDİÜZZAMAN VE RİSALE-İ NUR HAAKINDA YAZILAN MESNETSİZ VE GAYRİ İLMİ RAPOR (2)
BEDİÜZZAMAN VE RİSALE-i NUR HAKKINDA DİYANETE RAPOR YAZAN İLAHİYATÇILARA CEVAP
BU AYETTE BİZİM İÇİN ÇOK SIRLAR VE HİKMETLER VARDIR
AMERİKALALILAR TÜRKİYE’DEN KORKTULAR
Vekâlet Savaşları ve Türkiye
PROf. DR. SUAT YILDIRIM'IN MART 2016'da GÖNDREDİĞİ MAİL VE BENİM ONA GÖNDERDİĞİM CEVAP
DÜNYA VE AHİRETİNİ FEDA EDEREK BAŞKASININ İMANINI KURTARMAYA KOŞAN ADAM
İLAHİYAT HOCALARI VE NURCULUK HAREKETİ
BEDİÜAAZAMAN'I GÜLEN VEYA İSLAMOĞLU İLE MÜKAYESE ETMEK…
FETÖ'NÜN DEVLETİ TESLİM ALMASI TIPKI MOĞULLLARIN ANADOLUYU İSTİLASINDA YAŞANAN REZALETLERİ ANDIRIYOR
HAYRETTİN KAAMAN HOCAM'IN FETÖ LİDREİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİR TESPİTTİ
İHSAN SÜREYYÂ HOCAMIN HATIRLATTIKLARI
ALLAH İMHAL EDER AMA İHMAL ETMEZ
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ KİMİN İŞİNE YARADI?
1.VE 2. DARBE GİRİŞİMİYLE YAPILMAK İSTENENLER
TAKVA SAHİPLERİ VE ŞEYTAN
MUCİZVÎ YARATMA SANATI VE BAZI HOCALAR
GEZİ OLAYLARI VE KATİL MEDYA
HIYANETİN CEZASI MI?
ÖRNEK MÜSLÜMAN
AHMED HOCA VE HAAKU'L-YAKÎN
HARUN REŞİD’İN SON ANLARI
KADIN DEYİP GEÇMEYİN
OYUNCAKÇI
KENDİMİZİ KANDIRMAYALIM, ESKİ TÜRKİYE YOK
RESÛLÜLLAH'IN (S) MECLİSİ
Risale-i Nurların Yeni Harflerle Basımı
SAİD ÖZDEMİR VE RİSALE-İ NURLARIN SADELEŞTİRİLMESİ
IRKÇILIK BELASI
SAİD ÖZDEMİR AĞABEY'DE HAKİKAT ARAYIŞI
MEHMET KIRKINCI HOCA EFENDİ
YİĞİT BİR ALİM SAÎD B. MÜSEYYEB
RESÛLÜLLAH'IN (S.A.V) ŞEMÂİLİNDEN…
RIZIK İKİDİR
DAVAMIZA NE KADAR BAĞLIYIZ?
YENİ BİR ÇÖZÜM SÜRECİ BAŞLAYABİLİR Mİ?
HER ŞEYDE MUTLAKA BİR HAYIR VARDIR
Haccâc-ı Zâlim ve Enes b. Mâlik el-Ensârî (r)
Doğru ve Yanlış Kültürler
TÜRKİYE-RUSYA KRİZİ BİZE NELER ÖĞRETTİ?
HALİD B. VELİD'İN MÜSLÜMAN OLUŞU
BU YAZIYI OKUMAYIN!
Namaz kılmamanın ya da Namazı terk etmenin hükmü
MUTE GAZVESİNDE RESûLULLAH'IN (S) TALİMATLARI
ALIŞ-VERİŞ AHLAKI
RAMAZAN ORUCUNUN ÖNEMİ
FİTREYİ BUĞDAYDAN VEREBİLİRLER Mİ?
MAKAMLAR VE İHLÂS
KÜRT MEDRESELERİNE GENEL BIR BAKIŞ
Kürtlerde Dini Ve Miilî Gelenekler (2)
RİSALE-İ NUR'UN TELİF MERKEZİ BARLA
KÜRTLERDE DİNİ HAYAT
SÜHREVEDÎ EL-MAKTÛL (Salahaddin Döneminde Yaşanan Acı Olay)
NE ÇABUK YEDİNCİ YAŞIMIZA GİRDİK!
ARAPLARIN CÖMERTLİĞİ
BAŞKASININ İMANINI KURTARMAYA KOŞAN ADAM (I) (1873-23 Mart, 1960)
ALİ B. EBÛ TÂLİB'İN, VALİLERİNE GÖNDREDİĞİ MEKTUPLAR
İhlâs ve Niyet İlişkisi
ARAR REJİM ELEMANLARI YARIŞ İÇİNDELER
GEZİNİN MENHÛS RUHUYLA İRTİBATLANDIRILAN ÖZGECAN CİNAYETİ
İBLİSLE GÜREŞEREK İHLÂSI KAZANMAK VEYA KAYBETMEK
GÖRÜLMEYEN PEYGAMBER RÜYASI
ALGI OPERASYONLARINA DEVAM EDİLİYOR
Hz. Peygamber'e (s.a.v) Hakaret
PARİS KATLİAMI VE HİLÂFET
YÜCE DİVAN'IN ARKASINDA NE VAR?
HZ. PEYGAMBER'İN (S) AMCASININ SMİMİYETİ
ABDÜLKADİR BADILLI AĞABEY
17 ARALIK UNUTULMAMALI
ERGENEKON'UN MASUM SANIKLARI
KÜRTLER'İN İSLÂM'A BAĞLILIKLARI
NANKÖR İNSANLAR VE DUA EDEN MÜMİNLER
İSLAM LİMLERİ ŞANLIURFA'DAYDI
BATI'NIN KALLEŞ MEDYASI
ÜMMETİN ALLAMESİ ABDULLAH B. ABBÂS'IN İBRETLİ HAYATI
İSLAM'IN SİYASETİ VE HİCRET
İHLÂSLI İNSANLAR VE İBLİS
KÜRTLER KAZANIMLARINI KAYBETMEK İSTEMİYORLAR
TEHDİTLE VE ŞANTAJLA BARIŞ OLMAZ
BİZİ BİRLEŞTİREN AHİLİKTİR
HEM CAMİDEN OLMAK HEM KİLİSEDEN…
HAYAL KIRIKLIĞI YŞANAN BİR KURULTAY
ŞU HALE BAKIN!
İBRET DOLU İKİ TARİHÎ BELGE
HÜSRAN !
ASLINDA MUHALEFET LİDERLERİ ÇOK AKILLILAR!
ARA REJİM ADAYI
Hz. Ali'nin (r.a)'nin Hz. Ebû Bekir ve Ömer (r.a) Hakkındaki Senâkârâne Sözleri
ÜÇ AYLAR BAŞLAYALI, SİYASET YAZMAYAYIM DİYORDUM AMA…
FİTNE VE SAVAŞ
FELAKET VE SİYASET
ANNELER GÜNÜ VE EVLATLARIN ANNE- BABA ÜZERİNDEKİ HAKLARI
Helal ve Haram Rızık
CHP, CEMAAT, AKREP VE KAPLUMBAĞA
RİSALE-İ NURLAR YASAKLANIYOR MU?
TÜRKİYE DEĞİŞİYOR MU?
URFA'DA 1.CELALETTİN GÜVENÇ DÖNEMİ
İNSAN ÇEYREK ASIRLIK HOCASINA BU KADAR TERS DÜŞER Mİ?
DUYDUĞUMDA KULAKLARIMA İNANAMADIM
MUHALEFET NE YAPIYOR?
AK ADAM ŞANLIURFA'DA
DEHŞETE KAPILDIM
BİR MASUM ZARAR GÖRECEKSE BİR CANİ BİLE ÖLDÜRÜLMEZ
HZ. HASAN'IN, BABASI HZ. ALİ'YE SİTEMLERİ
MÜSLÜMANLAR BİRBİRİLERİYLE BOĞUŞURKEN FIRSATÇI İSRAİL BOŞ DURMUYOR
HZ. HSAN'IN (R.A) MERHAMETİ
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Bizim Gazete
Alıntı Yazarlar
Anketler
Şanlıurfa Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları başarılı mı?
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Özlü Sözler
Su ateşe galiptir, ancak bir kaba girerse ateş o suyu kaynatır, yok eder…


Mevlana
Bir Hadis
İslâm, güzel ahlâktır.


MEVLANA (R.A)
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı