Yazı Detayı
08 Kasım 2016 - Salı 11:40
 
BEDİÜZZAMAN VE RİSALE-İ NUR HAAKINDA YAZILAN MESNETSİZ VE GAYRİ İLMİ RAPOR (2)
Prof. Dr.Musa Kazım YILMAZ
musakazimyilmaz@gmail.com
 
 

Bediüzzaman ve Risale-i Nur hakkında Diyanete rapor yazan bazı İlahiyatçılar durumu yeni fark etmiş gibi, FETÖ üzerinden Bediüzzaman'a ve Risale-i Nur'a saldırmaya başladılar.
Ey Hocalar! Siz yeni mi FETÖ'nün İslam'ı ve Kur'an'ı kendi hevesine göre yorumladığını fark ettiniz? Diyelim ki devlet bu adamın 40 yıldır neler yazdığını, neler söylediğini ve konunun din açısından hassasiyetini pek fark edemedi. Ya sizler? Siz rapor yazan hocalar FETÖ'nün nasıl bir adam olduğunu bilmiyor muydunuz? Fethullahçılar sizleri toplantılarına davet ettikleri zaman, masraflar onlardandır diye koşa koşa gidiyordunuz. Neden o zaman Fethullahçıları tenkit edip konuşmuyordunuz?
Neden konuşmadığınızı söyleyeyim: Çünkü siz onlardan korkuyordunuz. Hatta sadece onlardan değil, onları da "Nur talebeleri" kabul ettiğiniz için Bediüzzaman'ın talebelerinden de korkuyordunuz ve onlar hakkında en ufak bir laf etmekten çekiniyordunuz.
Ama şimdi? Şimdi nasılsa devlet FETÖ'ye karşı savaş ilan etmiş; durumu fırsata çevirmek için bir taşla iki kuşu vuralım diyerek FETÖ üzerinden Bediüzzaman'a ve Risale-i Nur'a dil uzatıyorsunuz. Yıllarca sustuğunuz ve Risale-i Nur sempozyumlarına katıldığınız halde, şimdi ucuz kahramanlık yaparak Nur talebelerine ve üstatlarına saldırıyorsunuz. Bu tavır ilim adamlığına yakışır mı?
Diğer taraftan, Gülen "Tesettür teferruattır" dediği zaman siz üniversitede hoca değil miydiniz? Yine, "Cebrail bir parti kursa ve beni partisine davet etse onun partisine de girmem" diyerek imkânsız bir teşbih kurduğunda siz Türkiye'de değil miydin? Neden bu konular hakkında bir makale yazmadınız?
Yazmadınız, çünkü korkuyordunuz. Şimdi devletin gücünün arkasına sığınarak, ömrü boyunca mazlum ve mağdur olarak yaşayan bir İslam âlimine, tenkidin çok ötesinde ve edep sınırlarını aşarak dil uzatıyorsunuz. Sizlerin "bilimsel tenkit" anlayışınız bu mu?
Bu raporu yazanların bilimsel tenkit anlayışından yoksun olduklarının en büyük delili, Bediüzzaman'ın iktisat anlayışına getirdikleri tenkittir. Bediüzzaman'ın iktisat anlayışının ne kadar derbeder ve işe yaramaz olduğunu ortaya koymak için bir alıntı yapmışlar. Şeyh-i Geylanî ile bir kadın arasında geçen hikâyeyi alaylı bir dil ile aktarmışsınız. 19. Lema olan İktisat Risalesinde geçen hikâye şöyle: "Bir zaman, Hazret-i Gavs-ı Âzam (k.s.) Şeyh Geylânî'nin terbiyesinde, nazdar ve ihtiyare bir hanımın birtek evlâdı bulunuyormuş. O muhterem ihtiyare, gitmiş oğlunun hücresine, bakıyor ki, oğlu bir parça kuru ve siyah ekmek yiyor. O riyazattan zaafiyetiyle, validesinin şefkatini celb etmiş. Ona acımış. Sonra Hazret-i Gavs'ın yanına şekvâ için gitmiş. Bakmış ki, Hazret-i Gavs, kızartılmış bir tavuk yiyor. Nazdarlığından demiş:
"Yâ Üstad! Benim oğlum açlıktan ölüyor; sen tavuk yersin!"
Hazret-i Gavs tavuğa demiş: "Kum biiznillâh!" O pişmiş tavuğun kemikleri toplanıp tavuk olarak yemek kabından dışarı atıldığını, mutemet ve mevsuk çok zatlardan, Hazret-i Gavs gibi kerâmât-ı harikaya mazhariyeti dünyaca meşhur bir zâtın bir kerameti olarak, mânevî tevatürle nakledilmiş. Hazret-i Gavs demiş: "Ne vakit senin oğlun da bu dereceye gelirse, o zaman o da tavuk yesin." İşte, Hazret-i Gavs'ın bu emrinin mânâsı şudur ki: Ne vakit senin oğlun da ruhu cesedine, kalbi nefsine, aklı midesine hâkim olsa ve lezzeti şükür için istese, o vakit leziz şeyleri yiyebilir."
İlahiyat hocaları bu hikâyeyi naklettikten sonra alayvari bir üslupla "Said-i Nursî'nin İktisattan anladıkları bu seviyede…" diyerek hem cehaletlerini hem de bir allame olan Bediüzzaman'a karşı edep dışı tavırlarını ortaya koymuşlardır.
Belli ki bu hocalar, Bediüzzaman'ın "Ne vakit senin oğlun da ruhu cesedine, kalbi nefsine, aklı midesine hâkim olsa ve lezzeti şükür için istese, o vakit leziz şeyleri yiyebilir" şeklindeki altın değerinde bulunan sözünden bir şey anlamamışlar.
Kuşkusuz "Ruhun cesede, kalbin nefse, aklın da mideye hâkim olması ve lezzeti şükür için istemek" manaları, İlmî ve irfanî manalardır. Kalbî tefekküre ve ruhî eğitime sahip olamayan, takvayı kalplerine yerleşik bir sıfat olarak koyamayan ve akıllarını sadece cesetlerinin tahsin ve tezyini için kullananlar bu sözlerden bir şey anlamazlar.
Bu arada, eski diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu da bu modernist ve reformcu güruha katılarak bir televizyon programında "İbn-i Arabi, Said Nursi ve F. Gülen… Üçünün de ortak noktası; kendi yazdıklarının Allah tarafından yazdırıldığını iddia etmeleri… Böyle din anlayışı olur mu?" iddiasında bulunmuştur.
Ey Bardakoğlu! Sen Diyanet İşleri Başkanı iken Fetö lideri konuşmuyor muydu? Neden o zaman sesin çıkmıyordu? Sen Diyanet İşleri Başkanlığından ayrıldıktan ve 17-25 Aralık'tan sonra, Şanlıurfa'ya gelip Paralelcilerin okullarını (Tevhide Hatun Lisesini) ve camilerini açma törenine katılıp onlara bir konuşma yapmadın mı? Bunu inkâr edebilir misin? Madem Fetönün liderini ve Bediüzzamna'ı bu kadar kötü tanıyordun; neden Şanlıurfa'da Fetöcülere ait Tevhide Hatun Lisesinin açılışına, hem de 17-25 Aralıktan sonraki açılışlarına katıldınız? Hatta Fetöcüler, sizin hükümete muhalif olduğunuzu, bu yüzden sizi yanlarına aldıklarını söylüyorlardı. Sahi, Ali Bardakoğlu gizli bir fetöcü olmasın?
Son söz: Bediüzzaman hakkında iftiralarla dolu bir kitap yazan bir mülhit, ayet ve hadislere dayanarak Yahudiler hakkında açıklamalar yapan Bediüzzaman'ı Hitler'e benzetmiştir. Diyanete rapor hazırlayan ilahiyat hocaları da onun kitabından alıntı yapmışlar. Yani Bediüzzaman gibi bir İslam âlimini haksız, o mülhidi haklı durumuna düşürmüşler.
Diğer taraftan, ekseriyet itibariyle salavatlardan oluşan ve Gümüşhanevî hazretleri tarafından derlenmiş olan Mecmau'l-Ahzab için "Safsata" diye tanımlamışlar. Resûl-i Ekrem'e (s) hakaret içeren ve edep dışı olan bu sözlerinize cevap vermek bile füzuliliktir.
Anladığım kadarıyla Diyanet'in Risale-i Nurlara sahip çıkarak basım kararı almış olması bu hocaları kahretmiştir. Öfkelerinin asıl kaynağı budur. Çünkü raporun sonunda aynen şöyle diyorlar:
"Diyanet İşleri Başkanlığımız, Risale-i Nur'lara resmen sahip çıkıp onları kendi yayını olarak bastırmakla, ?3-4 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirdiği din şûrası olağanüstü ?toplantısındaki tespitler?e aykırı davranmış ve geleceğin "paralel yapısı" olmaya namzet bir cemaate özel ilgi göstermiş ve koruması altına almış demektir." Bu iddialarda bulunmak eğer kin ve husumetten kaynaklamıyorsa kehanettir, ihanettir. Üstelik sizler İlahiyat Fakültesi hocalarısınız. Size ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Sadece, "Bir ilahiyat hocası bu kadar kötü niyetli ve tedlisçi olabilir mi?" diyerek hayretimi gizleyemiyorum. Kanaatimce çabucak tövbe ve istiğfar etmelisiniz. Allah sizi ıslah etsin.

 
Etiketler:
Yorumlar
Diğer Yazılar
KURAN KURSLARINI KAPATMADIĞI İÇİN GÖREVDEN ALINAN VALİ
HALİFE MANSUR VE NUHADDİS EZHER ES-SEMMÂN
TÜRKİYE-ABD DOSTLUĞU VE ERDOĞAN
TERÖRÜ BİTİRMEK
ERDOĞAN’IN 15 TEMMUZDAN SONRA HALKI MEYDANLARDA TUTMASININ HİKMETİ
AK PARTİ, YENİ DÖNEMDE NE YAMALI?
ESED’İN EMRİYLE HAMA KATLİAMINA KATILAN BİR SUBAYIN İTİRAFLARI
SAYIN CUMHURBAŞKANI NE YAPMALI?
4+4+4’E YAPILAN BİR İTİRAZIN ÖYKÜSÜ
SON DARBE GİRİŞİMİYLE SAF DEĞİŞTİREN POLİTİKACILAR
BELLİ Kİ PEYGAMBER’İ TANIMIYORLAR
NUR TALEBELERİ YÜKSEK SESLE “EVET” DEDİLER
DÜNYANIN FANİLİĞİ
TÜRKİYE PRANGALARINDAN KURTULACAK
MÜSLÜMAN’IN VE ÜMMETİN GÜVENLİĞİ (2)
MÜSLÜMAN’IN VE ÜMMETİN GÜVENLİĞİ (1)
REFERANDUMDA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YANINDA YER ALMAK
MÜBAŞİR İSMAİL'İN ZEKÂSI
TRAMP NE YAPMAK İSTİYOR?
VALİ TARAFINDAN İMAMA VERİLEN ÖDÜL
İKTİDARIN 15 YILDA YIPRANMAMASI VEYA MUHALALEFETİN YERİNDE SAYMASI
ÜMMETİN VE FERDİN GÜVENLİĞİ
TÜRKİYE’DE HÜKÜMET OLMAK VE MÜHALİF OLMAK
BATI TÜRKİYEDEKİ TERÖRÜ NEDEN DESTEKLİYOR?
BİR SORU BİR CEVAP
RUS BÜYÜKELÇİSİNE YAPILAN SU-i KAST’IN ARKA PLANI
YANAN KUR'AN KURSU ÜZERİNDEN CEMAATLERE YAPILAN SALDIRILAR
ZÜHD VE TAKVA
BEDİÜZZAMAN VE RİSALE-i NUR HAKKINDA DİYANETE RAPOR YAZAN İLAHİYATÇILARA CEVAP
BU AYETTE BİZİM İÇİN ÇOK SIRLAR VE HİKMETLER VARDIR
AMERİKALALILAR TÜRKİYE’DEN KORKTULAR
Vekâlet Savaşları ve Türkiye
PROf. DR. SUAT YILDIRIM'IN MART 2016'da GÖNDREDİĞİ MAİL VE BENİM ONA GÖNDERDİĞİM CEVAP
DÜNYA VE AHİRETİNİ FEDA EDEREK BAŞKASININ İMANINI KURTARMAYA KOŞAN ADAM
İLAHİYAT HOCALARI VE NURCULUK HAREKETİ
BEDİÜAAZAMAN'I GÜLEN VEYA İSLAMOĞLU İLE MÜKAYESE ETMEK…
FETÖ'NÜN DEVLETİ TESLİM ALMASI TIPKI MOĞULLLARIN ANADOLUYU İSTİLASINDA YAŞANAN REZALETLERİ ANDIRIYOR
HAYRETTİN KAAMAN HOCAM'IN FETÖ LİDREİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİR TESPİTTİ
İHSAN SÜREYYÂ HOCAMIN HATIRLATTIKLARI
ALLAH İMHAL EDER AMA İHMAL ETMEZ
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ KİMİN İŞİNE YARADI?
1.VE 2. DARBE GİRİŞİMİYLE YAPILMAK İSTENENLER
CEMAAT VE GİZLİ TEŞKİLAT
TAKVA SAHİPLERİ VE ŞEYTAN
MUCİZVÎ YARATMA SANATI VE BAZI HOCALAR
GEZİ OLAYLARI VE KATİL MEDYA
HIYANETİN CEZASI MI?
ÖRNEK MÜSLÜMAN
AHMED HOCA VE HAAKU'L-YAKÎN
HARUN REŞİD’İN SON ANLARI
KADIN DEYİP GEÇMEYİN
OYUNCAKÇI
KENDİMİZİ KANDIRMAYALIM, ESKİ TÜRKİYE YOK
RESÛLÜLLAH'IN (S) MECLİSİ
Risale-i Nurların Yeni Harflerle Basımı
SAİD ÖZDEMİR VE RİSALE-İ NURLARIN SADELEŞTİRİLMESİ
IRKÇILIK BELASI
SAİD ÖZDEMİR AĞABEY'DE HAKİKAT ARAYIŞI
MEHMET KIRKINCI HOCA EFENDİ
YİĞİT BİR ALİM SAÎD B. MÜSEYYEB
RESÛLÜLLAH'IN (S.A.V) ŞEMÂİLİNDEN…
RIZIK İKİDİR
DAVAMIZA NE KADAR BAĞLIYIZ?
YENİ BİR ÇÖZÜM SÜRECİ BAŞLAYABİLİR Mİ?
HER ŞEYDE MUTLAKA BİR HAYIR VARDIR
Haccâc-ı Zâlim ve Enes b. Mâlik el-Ensârî (r)
Doğru ve Yanlış Kültürler
TÜRKİYE-RUSYA KRİZİ BİZE NELER ÖĞRETTİ?
HALİD B. VELİD'İN MÜSLÜMAN OLUŞU
BU YAZIYI OKUMAYIN!
Namaz kılmamanın ya da Namazı terk etmenin hükmü
MUTE GAZVESİNDE RESûLULLAH'IN (S) TALİMATLARI
ALIŞ-VERİŞ AHLAKI
RAMAZAN ORUCUNUN ÖNEMİ
FİTREYİ BUĞDAYDAN VEREBİLİRLER Mİ?
MAKAMLAR VE İHLÂS
KÜRT MEDRESELERİNE GENEL BIR BAKIŞ
Kürtlerde Dini Ve Miilî Gelenekler (2)
RİSALE-İ NUR'UN TELİF MERKEZİ BARLA
KÜRTLERDE DİNİ HAYAT
SÜHREVEDÎ EL-MAKTÛL (Salahaddin Döneminde Yaşanan Acı Olay)
NE ÇABUK YEDİNCİ YAŞIMIZA GİRDİK!
ARAPLARIN CÖMERTLİĞİ
BAŞKASININ İMANINI KURTARMAYA KOŞAN ADAM (I) (1873-23 Mart, 1960)
ALİ B. EBÛ TÂLİB'İN, VALİLERİNE GÖNDREDİĞİ MEKTUPLAR
İhlâs ve Niyet İlişkisi
ARAR REJİM ELEMANLARI YARIŞ İÇİNDELER
GEZİNİN MENHÛS RUHUYLA İRTİBATLANDIRILAN ÖZGECAN CİNAYETİ
İBLİSLE GÜREŞEREK İHLÂSI KAZANMAK VEYA KAYBETMEK
GÖRÜLMEYEN PEYGAMBER RÜYASI
ALGI OPERASYONLARINA DEVAM EDİLİYOR
Hz. Peygamber'e (s.a.v) Hakaret
PARİS KATLİAMI VE HİLÂFET
YÜCE DİVAN'IN ARKASINDA NE VAR?
HZ. PEYGAMBER'İN (S) AMCASININ SMİMİYETİ
ABDÜLKADİR BADILLI AĞABEY
17 ARALIK UNUTULMAMALI
ERGENEKON'UN MASUM SANIKLARI
KÜRTLER'İN İSLÂM'A BAĞLILIKLARI
NANKÖR İNSANLAR VE DUA EDEN MÜMİNLER
İSLAM LİMLERİ ŞANLIURFA'DAYDI
BATI'NIN KALLEŞ MEDYASI
ÜMMETİN ALLAMESİ ABDULLAH B. ABBÂS'IN İBRETLİ HAYATI
İSLAM'IN SİYASETİ VE HİCRET
İHLÂSLI İNSANLAR VE İBLİS
KÜRTLER KAZANIMLARINI KAYBETMEK İSTEMİYORLAR
TEHDİTLE VE ŞANTAJLA BARIŞ OLMAZ
BİZİ BİRLEŞTİREN AHİLİKTİR
HEM CAMİDEN OLMAK HEM KİLİSEDEN…
HAYAL KIRIKLIĞI YŞANAN BİR KURULTAY
ŞU HALE BAKIN!
İBRET DOLU İKİ TARİHÎ BELGE
HÜSRAN !
ASLINDA MUHALEFET LİDERLERİ ÇOK AKILLILAR!
ARA REJİM ADAYI
Hz. Ali'nin (r.a)'nin Hz. Ebû Bekir ve Ömer (r.a) Hakkındaki Senâkârâne Sözleri
ÜÇ AYLAR BAŞLAYALI, SİYASET YAZMAYAYIM DİYORDUM AMA…
FİTNE VE SAVAŞ
FELAKET VE SİYASET
ANNELER GÜNÜ VE EVLATLARIN ANNE- BABA ÜZERİNDEKİ HAKLARI
Helal ve Haram Rızık
CHP, CEMAAT, AKREP VE KAPLUMBAĞA
RİSALE-İ NURLAR YASAKLANIYOR MU?
TÜRKİYE DEĞİŞİYOR MU?
URFA'DA 1.CELALETTİN GÜVENÇ DÖNEMİ
İNSAN ÇEYREK ASIRLIK HOCASINA BU KADAR TERS DÜŞER Mİ?
DUYDUĞUMDA KULAKLARIMA İNANAMADIM
MUHALEFET NE YAPIYOR?
AK ADAM ŞANLIURFA'DA
DEHŞETE KAPILDIM
BİR MASUM ZARAR GÖRECEKSE BİR CANİ BİLE ÖLDÜRÜLMEZ
HZ. HASAN'IN, BABASI HZ. ALİ'YE SİTEMLERİ
MÜSLÜMANLAR BİRBİRİLERİYLE BOĞUŞURKEN FIRSATÇI İSRAİL BOŞ DURMUYOR
HZ. HSAN'IN (R.A) MERHAMETİ
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Bizim Gazete
Alıntı Yazarlar
Anketler
Şanlıurfa Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları başarılı mı?
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Özlü Sözler
Gülün dikene katlanması onu güzel kokulu yaptı…


Mevlana
Bir Hadis
İslâm, güzel ahlâktır.


Prof. Dr.Musa Kazım YILMAZ
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı